Bouwen met Staal

Actief in promotie, advies en voorlichting, kennisoverdracht en onderzoek voor het gebruik van staal in de bouw.

branch organisatie Bouwen met Staal

De activiteiten van Bouwen met Staal zijn voornamelijk toegesneden op de toepassingsgebieden industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur. Tot de activiteiten behoren:
• opleidingen tot constructeur, constructief tekenaar en staaltekenaar
• cursussen en seminars over toepassingsaspecten als detaillering, bouwfysica, brandveiligheid en regelgeving
• tools voor het ontwerpen, dimensioneren en detailleren van staalconstructies
• publicaties (boeken, rapporten, brochures, digitale producties) voor praktijk en onderwijs
• tweemaandelijks vakblad Bouwen met Staal
• tweejaarlijkse Nationale Staalprijs
• jaarlijkse Nationale Staalbouwdag

Klik hier voor de website van Bouwen met Staal.