Cosimco koos voor GS Staalwerken voor het project datacenter Polanenpark

Waar vaak een aannemer na het winnen van een aanbesteding, pas kiest voor de juiste onderaannemers, sloeg Cosimco een andere weg in. Om de aanbesteding voor het datacenter Polanenpark in Amsterdam binnen te halen, schakelden ze GS Staalwerken tijdens het voortraject al in. “Dankzij de goede referenties en reputatie wisten we dat we op GS Staalwerken konden rekenen voor zo’n belangrijk project”, vertelt projectleider van Cosimco Jeroen van Dorselaer.

Snelle start

Normaliter wordt het algemene contract van de bouw getekend voordat er een onderaannemer voor staal bijkomt. Voor het datacenter in Polanenpark was een snelle doorlooptijd vereist. Daarom werkte Cosimco al vroegtijdig samen met GS Staalwerken om de juiste hoeveelheid staal te kunnen bestellen en vlot van start te gaan zodra het algemene contract was getekend.

Jeroen: “Voordat de algemene bouw van start ging, was het staalgedeelte van het project al aan ons gegund. Zo konden we samen met GS Staalwerken direct van start met het tekenen en zouden we de snelle doorlooptijd van het project halen.”

Doordat GS Staalwerken zowel engineert, produceert als monteert zijn zij een aantrekkelijke partner. Alles is te vinden onder één dak.

Waarom GS Staalwerken?

Cosimco koos voor GS Staalwerken door de goede reputatie. “Ondanks dat ik zelf nog nooit met ze had samengewerkt, wekten de verhalen van andere aannemers vertrouwen. Uiteindelijk bleek dat ook de goede keuze. De voorstudie voor het project verliep vlekkeloos. De planning was af en toe lastig bij te benen maar er werd altijd een oplossing gevonden. Bijvoorbeeld door een extra montageploeg in te zetten om vertraging te voorkomen.”

Helder overleg

De samenwerking tussen Cosimco en de constructeur van GS Staalwerken was nauw. Omdat Cosimco bijvoorbeeld zelf de funderingen van het pand legde waar het staal op gemonteerd zou worden, was die goede communicatie onmisbaar. “Bovendien was de tijd voor de uitvoering van het project krap. Gelukkig deinsden ze daar niet voor terug en lieten ze helder weten wat we konden verwachten.”

Doordat wij zelf de funderingen maakten voor het staal was er een nauwe samenwerking tussen Cosimco en GS Staalwerken.

Monteren in verschillende fases

Het datacenter Polanenpark werd in verschillende fases gemonteerd. “Het bestond uit veertien fases die aaneengesloten werden gemonteerd. Was GS Staalwerken klaar met fase één tot en met vier, dan gingen andere onderaannemers daar meteen achteraan om verder af te werken. Een goede coördinatie en het behalen van deadlines was daarom essentieel. Liep er een fase of onderdeel vertraging op, dan merkte het gehele team dat. Gelukkig verliep het aan één stuk door monteren soepel en kregen we het pand in bijna zes maanden helemaal af.”

Nabestelling roostervloeren

Door de prettige samenwerking bestelde Cosimco uiteindelijk ook de roostervloeren voor het project bij GS Staalwerken. “We hadden na de goede samenwerking tijdens het gehele project veel vertrouwen in GS Staalwerken. Daarom legden we dit onderdeel ook bij hen.”

Schakel GS Staalwerken al in tijdens het aanbestedingstraject zoals Cosimco deed voor een snellere doorlooptijd.