Certificeringen

Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn belangrijke kernwaarden voor de GS Staalwerken Groep.

Certificeringen GS Staalwerken

Bij de GS Staalwerken Groep staat kwaliteit voorop en streven we continu naar het verbeteren van de kwaliteit van producten, diensten en service. Daarbij is aandacht voor bescherming van medewerkers en de omgeving een belangrijke factor. Het accent ligt op gezondheid, arbeidsveiligheid, bescherming van het milieu en kwaliteitsprestaties. Dit in het belang van klanten, medewerkers en onderaannemers en de omgeving waarin wij werken en leven. En daarin verwachten we constant van elkaar te leren.


Actieve bijdrage leveren

Om ervoor te zorgen dat medewerkers en onderaannemers een actieve bijdrage leveren aan onze kwaliteit, de arbeidsomstandigheden en het milieu houdt GS Staalwerken de vinger aan de pols. We initiëren nieuwe afspraken en overleggen om onze waarden en normen in samenhang met de wettelijke bepaling te laten overeenkomen.

We evalueren ons beleid regelmatig om zeker te weten dat het bij de werkzaamheden van onze medewerkers en de algemene bedrijfsvoering past.

Certificeringen staal in combinatie met milieu

Bij GS Staalwerken denken we altijd mee met hoofdaannemers. Moet een opdrachtgever voldoen aan bepaalde milieu eisen? Dan kunnen wij daarin meegaan dankzij onze ISO 14001 certificering